Facebook

MMM-Vukelić

Premium Furnier, Platten, Lamellen, Bodenbeläge, Tischlerei

ZATVORI

Furnier, Plattenproduktion, Parkett und Bodenbelag, Tischlerei, Innenräume, Einzelmöbel, Türen, Fenster

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook

Kontaktiere uns

Falls Sie irgendwelche Information oder Einzelheiten zu unseren Erzeugnissen oder Diensten brauchen, füllen Sie das kurze Kontaktformular aus. Wir melden uns in kürzester Zeit.

Chat icon - MMM-Vukelić

Obavijest o EU projektu na web stranici

KK.04.1.1.03.0331

NAZIV KORISNIKA: MMM-VUKELIĆ proizvodnja rezane građe i finalnih proizvoda od drveta, društvo s ograničenom odgovornošću
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.147.746,68 HRK / 683.223,39 EUR
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 3.686.672,67 HRK / 489.305,55 EUR
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 22.07.2020.-30.06.2023.

NAZIV PROJEKTA: Solarna elektrana MMM-Vukelić
NAZIV KORISNIKA: MMM-VUKELIĆ proizvodnja rezane građe i finalnih proizvoda od drveta, društvo s ograničenom odgovornošću
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.147.746,68 HRK / 683.223,39 EUR
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 3.686.672,67 HRK / 489.305,55 EUR
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 22.07.2020.-30.06.2023.

MMM-VUKELIĆ proizvodnja rezane građe i finalnih proizvoda od drveta, društvo s ograničenom odgovornošću je 2021. godine prijavilo na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ projekt pod nazivom „Solarna elektrana MMM-Vukelić “ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru navedenog poziva potpisan je 22. prosinca 2021. godine.

SAŽETAK PROJEKTA:

Svrha projekta je smanjiti količinu isporučene energije proizvodnog pogona za 33,36% te smanjiti emisije CO2 za 492 t/god. Projekt će izgradnjom solarne elektrane izravno doprinijeti povećanju konkurentnosti društva, resursnoj učinkovitosti i uštedama energije u proizvodnim industrijama RH te rješavanju klimatskih izazova šire društvene zajednice.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju učinkovitog korištenja energije u proizvodnim industrijama i tako omogućiti rast konkurentnosti cjelokupnog gospodarskog sustava Hrvatske, što je u skladu i s ciljem Europske unije.

U skladu s tim, očekivani rezultat projekta je povećanje količine obnovljive energije 33,36% u bruto konačnoj potrošnji energije tvrtke te smanjenje emisije CO2 za 492 t/god.

Provedba projekta i svih definiranih mjera dovest će do ispunjenja ciljeva projekta, ali i ciljeva Javnog poziva. Također, projekt je usklađen s europskim i nacionalnim strateškim dokumentima. Projekt izravno doprinosi:

(1) ostvarenju klimatsko-energetskog cilja „20/20/20″ iz strategije Europa 2020.
(2) promicanju energetske učinkovitosti, tj. smanjenju emisija CO2 u skladu sa Sporazumom o partnerstvu između RH i EK: Tematski cilj 4 „Podržavanje prelaska na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima“
(3) ostvarenju pokazatelja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“: PO 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, SC 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama
(4) usklađenosti sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN, br. 127/14, 116/18, 25/20)
(5) Integriranome nacionalnom energetskom i klimatskom planu za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI OBUHVAĆAJU:

1. Pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
2. Izgradnja sunčane elektrane
3. Upravljanje projektom
4. Promidžbu i vidljivost

Kontakt osoba: Marijan Vukelić

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi vukelic@mmm-vukelic.hr, kontakt osoba Marijan Vukelić

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. (National Recovery and resiliance plan 2021-2026).

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
https://planoporavka.gov.hr/

Informationen

  • Brestača, Zagrebačka ulica 228/c
    44330 Novska
  • Tel: +385 44 692 170
  • Fax: +385 44 613 191
  • Email: vukelic@mmm-vukelic.hr

Kuna

5 Auszeichnungen
"Zlatna kuna"

Key

Auszeichnung
als Bester
Exporter im Jahr 2015!