Facebook

MMM-Vukelić

Premium veneer, panels, lamella, flooring, joinery

ZATVORI

Veneer, Edge Glued Panels, Parquet and flooring, Carpentry, Interiors, Piece furniture, Doors, Windows

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook

Contact us

If you need any information or details about our products or services, please fill in the short contact form. We will respond you as soon as possible.

Chat icon - MMM-Vukelić

Obavijest o EU projektu na web stranici

KK.04.1.1.03.0331

NAZIV KORISNIKA: MMM-VUKELIĆ proizvodnja rezane građe i finalnih proizvoda od drveta, društvo s ograničenom odgovornošću
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.147.746,68 HRK / 683.223,39 EUR
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 3.686.672,67 HRK / 489.305,55 EUR
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 22.07.2020.-30.06.2023.

NAZIV PROJEKTA: Solarna elektrana MMM-Vukelić
NAZIV KORISNIKA: MMM-VUKELIĆ proizvodnja rezane građe i finalnih proizvoda od drveta, društvo s ograničenom odgovornošću
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.147.746,68 HRK / 683.223,39 EUR
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 3.686.672,67 HRK / 489.305,55 EUR
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 22.07.2020.-30.06.2023.

MMM-VUKELIĆ proizvodnja rezane građe i finalnih proizvoda od drveta, društvo s ograničenom odgovornošću je 2021. godine prijavilo na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” projekt pod nazivom „Solarna elektrana MMM-Vukelić ” Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru navedenog poziva potpisan je 22. prosinca 2021. godine.

SAŽETAK PROJEKTA:

Svrha projekta je smanjiti količinu isporučene energije proizvodnog pogona za 33,36% te smanjiti emisije CO2 za 492 t/god. Projekt će izgradnjom solarne elektrane izravno doprinijeti povećanju konkurentnosti društva, resursnoj učinkovitosti i uštedama energije u proizvodnim industrijama RH te rješavanju klimatskih izazova šire društvene zajednice.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju učinkovitog korištenja energije u proizvodnim industrijama i tako omogućiti rast konkurentnosti cjelokupnog gospodarskog sustava Hrvatske, što je u skladu i s ciljem Europske unije.

U skladu s tim, očekivani rezultat projekta je povećanje količine obnovljive energije 33,36% u bruto konačnoj potrošnji energije tvrtke te smanjenje emisije CO2 za 492 t/god.

Provedba projekta i svih definiranih mjera dovest će do ispunjenja ciljeva projekta, ali i ciljeva Javnog poziva. Također, projekt je usklađen s europskim i nacionalnim strateškim dokumentima. Projekt izravno doprinosi:

(1) ostvarenju klimatsko-energetskog cilja „20/20/20″ iz strategije Europa 2020.
(2) promicanju energetske učinkovitosti, tj. smanjenju emisija CO2 u skladu sa Sporazumom o partnerstvu između RH i EK: Tematski cilj 4 „Podržavanje prelaska na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima”
(3) ostvarenju pokazatelja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”: PO 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, SC 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama
(4) usklađenosti sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN, br. 127/14, 116/18, 25/20)
(5) Integriranome nacionalnom energetskom i klimatskom planu za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI OBUHVAĆAJU:

1. Pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
2. Izgradnja sunčane elektrane
3. Upravljanje projektom
4. Promidžbu i vidljivost

Kontakt osoba: Marijan Vukelić

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi vukelic@mmm-vukelic.hr, kontakt osoba Marijan Vukelić

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. (National Recovery and resiliance plan 2021-2026).

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
https://planoporavka.gov.hr/

Informations

  • Brestača, Zagrebačka ulica 228/c
    44330 Novska
  • Tel: +385 44 692 170
  • Fax: +385 44 613 191
  • Email: vukelic@mmm-vukelic.hr

Kuna

5 prestigious awards
"Zlatna kuna"

Key

Ministry of Economy reward
for Best Exporter in 2015.