Facebook

MMM-Vukelić

Premium furnir, ploče, lamella, podovi, stolarija

ZATVORI

Furnir, Ploče, Parketi i podovi, Stolarija, Interijeri, Komadni namještaj, Vrata, Prozori

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook

Kontaktirajte nas

Ako trebate bilo kakvu informaciju ili detalje u vezi naših proizvoda ili usluga. Ispunite kratku kontakt formu. Odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku.

Chat icon - MMM-Vukelić

Obavijest o EU projektu na web stranici

KK.04.1.1.03.0331

NAZIV KORISNIKA: MMM-VUKELIĆ proizvodnja rezane građe i finalnih proizvoda od drveta, društvo s ograničenom odgovornošću
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.147.746,68 HRK / 683.223,39 EUR
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 3.686.672,67 HRK / 489.305,55 EUR
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 22.07.2020.-30.06.2023.

NAZIV PROJEKTA: Solarna elektrana MMM-Vukelić
NAZIV KORISNIKA: MMM-VUKELIĆ proizvodnja rezane građe i finalnih proizvoda od drveta, društvo s ograničenom odgovornošću
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.147.746,68 HRK / 683.223,39 EUR
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 3.686.672,67 HRK / 489.305,55 EUR
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 22.07.2020.-30.06.2023.

MMM-VUKELIĆ proizvodnja rezane građe i finalnih proizvoda od drveta, društvo s ograničenom odgovornošću je 2021. godine prijavilo na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” projekt pod nazivom „Solarna elektrana MMM-Vukelić ” Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru navedenog poziva potpisan je 22. prosinca 2021. godine.

SAŽETAK PROJEKTA:

Svrha projekta je smanjiti količinu isporučene energije proizvodnog pogona za 33,36% te smanjiti emisije CO2 za 492 t/god. Projekt će izgradnjom solarne elektrane izravno doprinijeti povećanju konkurentnosti društva, resursnoj učinkovitosti i uštedama energije u proizvodnim industrijama RH te rješavanju klimatskih izazova šire društvene zajednice.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju učinkovitog korištenja energije u proizvodnim industrijama i tako omogućiti rast konkurentnosti cjelokupnog gospodarskog sustava Hrvatske, što je u skladu i s ciljem Europske unije.

U skladu s tim, očekivani rezultat projekta je povećanje količine obnovljive energije 33,36% u bruto konačnoj potrošnji energije tvrtke te smanjenje emisije CO2 za 492 t/god.

Provedba projekta i svih definiranih mjera dovest će do ispunjenja ciljeva projekta, ali i ciljeva Javnog poziva. Također, projekt je usklađen s europskim i nacionalnim strateškim dokumentima. Projekt izravno doprinosi:

(1) ostvarenju klimatsko-energetskog cilja „20/20/20″ iz strategije Europa 2020.
(2) promicanju energetske učinkovitosti, tj. smanjenju emisija CO2 u skladu sa Sporazumom o partnerstvu između RH i EK: Tematski cilj 4 „Podržavanje prelaska na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima”
(3) ostvarenju pokazatelja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”: PO 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, SC 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama
(4) usklađenosti sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN, br. 127/14, 116/18, 25/20)
(5) Integriranome nacionalnom energetskom i klimatskom planu za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI OBUHVAĆAJU:

1. Pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
2. Izgradnja sunčane elektrane
3. Upravljanje projektom
4. Promidžbu i vidljivost

Kontakt osoba: Marijan Vukelić

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi vukelic@mmm-vukelic.hr, kontakt osoba Marijan Vukelić

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. (National Recovery and resiliance plan 2021-2026).

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
https://planoporavka.gov.hr/

Informacije

  • Brestača, Zagrebačka ulica 228/c
    44330 Novska
  • Tel: +385 44 692 170
  • Fax: +385 44 613 191
  • Email: vukelic@mmm-vukelic.hr

Kuna

DOBITNIK
5 ZLATNIH KUNA

Key

NAGRADA
ZA NAJBOLJEG IZVOZNIKA
U 2015. GODINI!