STEPENIŠTA

  • Izrađuju se od masivnog drveta metodom širinskog ili dužinsko-širinskog lijepljenja
  • Rukohvati se izrađuju od masivnog drveta
  • Završna obrada je bajc, transparentni PU lak za parkete